BEHANDELING

Voorafgaand aan het eerste consult stuur ik u een vragenlijst met het verzoek deze in te vullen, zodat ik alvast een idee krijg van de klacht van uw dier. Daarbij zijn de biografie, het ziekteverloop en eventueel medicijngebruik belangrijk.

Als het mogelijk is kom ik naar u toe om het dier in zijn eigen omgeving te zien, dit geeft vaak al veel informatie. Tijdens het consult vraag ik uitgebreid naar de klacht(en). Het is van belang voor de behandeling om te weten wanneer deze voor het eerst is opgetreden, welke symptomen er zijn, hoelang de klacht al bestaat en wat er in het voortraject aan eventuele behandelingen hebben plaatsgevonden. 

Minstens zo belangrijk is de informatie over het dier zelf, zijn karakter, leefomgeving, zijn gewoontes en reacties: hoe is het eetgedrag, het slaapgedrag, de omgang met huisgenoten en andere dieren, de wijze van reageren bij onweer, als het dier alleen gelaten wordt of bij de komst van bezoekers.

Ten slotte vraag ik u om te beschrijven hoe u zelf uw dier ervaart. Dit geeft een goed beeld van de band tussen uw dier en uzelf en de leefomstandigheden waaronder het dier gehouden wordt.

Aan de hand van deze informatie, eventueel aangevuld met informatie van uw dierenarts, gedragstherapeut of andere behandelaar die betrokken is bij uw dier, stel ik een behandelplan op en wordt er gestart met de homeopathische middelen die het beste passen bij de klacht, de ziekte symptomen en de situatie van uw dier.

U krijgt van mij per mail een middelenvoorschrift waarin uitgelegd wordt hoe en wanneer u de middelen toedient.

Een behandeling op maat dus.

Een of twee weken na het eerste consult volgt er een update, waarna meestal na een week of 6 het vervolgconsult plaatsvindt.

Hierin wordt gekeken naar de ontwikkelingen en veranderingen die het dier laat zien en of de behandeling nog aansluit bij de symptomen en de klacht. Indien nodig wordt de behandeling aangepast.

Hoe lang een behandeling gaat duren is afhankelijk van de klacht. Een chronische, al langer bestaande klacht vraagt meer tijd dan een acute klacht.

Wettelijk is geregeld dat alleen een dierenarts een medische diagnose mag stellen.

Mijn behandeling is gericht op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen van het dier door middel van homeopathische middelen. Homeopathie is een complementaire geneeswijze en daarmee niet vergelijkbaar met een reguliere behandeling door een dierenarts.

Een homeopathische behandeling kan desgewenst plaats vinden naast of aansluitend op een reguliere behandeling of gedragstherapie.

Ik werk samen met een osteopaat en gedragstherapeuten en verwijs indien nodig, naar hen door.


Met een voorbeeld kan ik bovenstaande werkwijze wellicht nog iets verduidelijken:

Als iemand zegt: "lopen doet pijn".

Wat betekent dit dan, wat vraag je dan na?

Je wilt bijvoorbeeld weten wat de leeftijd van deze persoon is. Heeft hij een ongeluk gehad, heeft hij gesport en daarom spierpijn? Heeft hij altijd pijn of af en toe, waar is de pijn gelokaliseerd? Is de pijn steeds even erg of wisselt het qua intensiteit? Zijn er zichtbare klachten, hoe lang is de klacht er al, zijn er nog andere klachten? Hoe zien zijn benen en voeten er uit? Zijn er verwondingen? Passen zijn schoenen wel goed? Zijn zijn nagels misschien veel te lang, heeft hij likdoorns of blaren, een botbreuk, heeft hij rugklachten?

De antwoorden op al deze vragen geven een beeld van de oorsprong en verschijningsvorm van de klacht en zo is het dus mogelijk dat 10 mensen die allemaal de klacht "lopen doet pijn" aangeven, alle 10 een ander homeopathisch middel krijgen, afhankelijk van de aard en de herkomst van hun klacht.

Want iemand die net de Nijmeegse Vierdaagse gelopen heeft krijgt een heel ander middel dan iemand van 80 jaar met reuma. En iemand met te krappe schoenen of te lange teennagels krijgt helemaal geen middel maar een heel ander advies en een doorverwijzing...

Share by: