Werking

Een van de uitgangspunten van de klassieke homeopathie is de mogelijkheid van ieder levend wezen om zichzelf te genezen. Bij ziekte is deze mogelijkheid ontregeld. Met de juiste homeopathische middelen wordt het zelf genezend vermogen van het dier gestimuleerd en versterkt.

Klassieke homeopathie gaat uit van het gelijksoortigheidsprincipe. Om het natuurlijk vermogen tot zelfgenezing te prikkelen moet een stof worden ingezet die gelijke ziektesymptomen teweegbrengt bij een gezond dier. Sterk verdund heeft deze stof een genezende werking bij een ziek dier.

Homeopathie is maatwerk. Klassieke homeopathie kijkt niet alleen naar de lichamelijke symptomen, maar naar het hele dier. Dus ook naar mentale klachten, leefomstandigheden, erfelijkheid en biografie. Dat geeft een beeld van de achterliggende processen die geleid hebben tot het ontstaan van de klacht en daarop wordt specifiek voorgeschreven. Alleen dan is het mogelijk om klachten op te lossen.

Homeopathische middelen worden voor een groot deel gemaakt van planten maar ook van mineralen, dierlijke producten en ziekteproducten. Hier wordt een concentraat ofwel oer tinctuur van gemaakt waarvan een kleine hoeveelheid telkens verdund wordt en krachtig geschud (gepotentieerd). Hierdoor ontstaat het uiteindelijke middel. De grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann, ontdekte dat wanneer hij tussen elke verdunningsstap de stof schudde, de genezende werking steeds sterker werd. Homeopathische middelen zijn niet giftig, verslavend of symptoom onderdrukkend en ze hebben geen schadelijke bijwerkingen. Ze zijn geschikt voor elk dier zowel jong als oud als ook voor drachtige dieren.

NB: bij wet is sinds 1 juli 2013 geregeld dat er in publicaties geen homeopathische middelen mogen worden genoemd, noch waar ze voor bedoeld zijn. Het mag niet meer op de verpakkingen staan die u in de apotheek, drogisterij of gezondheidswinkel ziet en ook op het internet mag op geen enkele wijze meer verband worden gelegd tussen het product en de werking. Vanwege deze regelgeving is het niet mogelijk om middelen en aandoeningen te beschrijven.

Share by: